Literatura

Praga és bressol de diversos escriptors de prestigi. Entre ells destaquen , Jan Neruda, Franz Kafka, Milan Kundera i Rainer Maria Rilke

Neruda va ser un poeta, contista, dramaturg i novel·lista txec, La seva obra més reconeguda és Contes de Malá strana (1877), un llibre de relats sobre la petita burgesia praguenca.

Kafka és un dels escriptors més importants del segle XX en llengua alemanya. La seva obra és una de les més influents de la literatura universal. Va ser autor de tres novel·les (El provés, El castell i Amèrica), una novel·la curta, La metamorfosi, i un cert nombre de paràboles i relats breus.

Milan Kundera és un novel·lista que no va néixer a Praga però va estudiar a la Universitat Carolina de Praga. La seva obra més coneguda és La insuportable lleugeresa de l'ésser.

Rilke es considerat un dels poetes més importants de la literatura universal. Entre les seves obres destaquen Elegías al Dunio, Nuevos poemas.

0 Response to "Literatura"

Related Posts with Thumbnails